آخرین وضعیت بیمه زنان سرپرست خانوار
دخت ایران- محمدحسن زدا در مورد آخرین وضعیت واگذاری بیمه زنان سرپرست خانوار به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان با توجه به ابهاماتی که در خصوص شانه خالی کردن تأمین اجتماعی از قبول این مسئولیت وجود دارد، اظهار کرد: ایده آل ترین وضعیت برای یک صندوق بیمه‌ای آن است که نسبت بیمه‌شدگان خود را افزایش دهد.
 
وی افزود: نسبت بیمه‌شدگان به دریافت‌کنندگان مستمری در دهه ۷۰ رقم ۲۵ بوده است، اما اکنون به ۶.۵ رسیده است، به معنای آنکه به ازای هر ۶.۵نفری که مستمری می‌گیرند، به یک نفر حقوق می‌پردازیم.
 
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در این شرایط موضوع شانه خالی کردن تأمین اجتماعی از قبول مسئولیت بیمه زنان سرپرست خانوار سوءتفاهم است، گفت: به وزیر رفاه درخواست کتبی دادیم برای آنکه کار بهتر انجام شود و سامان بهتری پیدا کند بیمه این قشر به یک صندوق واگذار شود.
 
زدا ادامه داد: از اعتباری که دولت برای زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته بود ۵۰ درصد به تأمین اجتماعی و ۵۰ درصد به صندوق بیمه کشاورزان اختصاص داشت که ما در نامه به وزیر اعلام کردیم حاضریم از حقوق خود بگذریم و کار از یک صندوق پیگیری شود.
 
 
 
منبع: ایسنا
پرینت گرفته شده از :
http://www.dokhtiran.com/events/1393_12/003925.php