بازسازی قتل فرخنده، دختر افغان

فرخنده دختر افغانی بود که پس از انتشار شایعاتی که به قرآن بی احترامی کرده است، توسط عده‌ای از مردم به قتل رسید. تعدادی از فعالان حوق بشر و حقوق زنان افغانستان در یک تجمع اعتراض آمیز، در قالب یک نمایش، صحنه‌های قتل فرخنده را بازسازی نمودند.

f01.jpg

f02.jpg

f03.jpg

f04.jpgf05.jpgf06.jpgf07.jpgf08.jpgf09.jpg

پرینت گرفته شده از :
http://www.dokhtiran.com/photos/1394_02/003950.php