826
مجله اینترنتی
زنان و خانواده
کانال دخت ایران
     1. سودابه قیصری
       1. اندازه متن:
       2.  
       3.  
      نظرات (۰۰)
      تعداد بازدید: 826
      نسخه مناسب چاپ
      ارسال به ديگران
      اضافه کردن به علاقمندی ها
    هدف از نامگذاری روزها و هفته های خاص، بزرگداشت ارزشها و شناسائی پیوندهای دینی ملی، فرهنگی، علمی، سیاسی،‌ اقتصادی و اجتماعی در جامعه است که منجر به نوعی همکاری عمومی در جامعه بشود.    در تقویم هر کشور برخی روزها را نماد برخی وقایع، افراد یا اقشار خاصی قرار می‌دهند و بدین ترتییب این نام گذاری، در حافظه تاریخی آن قوم به یادگار می ماند. در جامعه مدرن امروزی، نیاز به تفکر و برنامه ریزی در راستای امر نام گذاری به مراتب بیش از پیش شده است. متولی این امر در کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. برای نام گذاری یک روز، اهداف  و ملزومات خاصی باید مهیا شود؛ یکی از قوانین این شورا در امر نامگذاری، بزرگداشت ارزشها و شناسائی پیوندهای دینی ملی، فرهنگی، علمی، سیاسی، ‌اقتصادی و اجتماعی در جامعه است که منجر به نوعی همکاری عمومی در جامعه بشود. دستگاه ها و نهادهای دیگر نیز می توانند طرحهای پیشنهادی خود را در راستای اهداف و مسئولیتهایشان به شورا ارائه دهند.


    باتوجه به مصوبه ۲۹۵ جلسه مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تعیین روزهای خاص توسط آن شورا مشروط براینکه هرپیشنهادی قبلاً‌در شورای فرهنگ عمومی (با شرکت نمایندگان سه فرهنگستان) تائید شده باشد، ضوابط نامگذاری روزها و هفته ها بدین شرح است:


    ماده ۱- هدف از نامگذاری روزها و هفته های خاص، بزرگداشت ارزشها و شناسائی پیوندهای دینی ملی، فرهنگی، علمی، سیاسی،‌ اقتصادی و اجتماعی در جامعه است که منجر به نوعی همکاری عمومی در جامعه بشود.


    ماده ۲- پیشنهاد وزارت خانه ها و موسسات وابسته به آنها با امضای وزیر، و پیشنهاد نهادهای انقلاب اسلامی مستقل و سایر دستگاه ها از طریق بالاترین مقام به شورای فرهنگ عمومی ارائه می شود.


    تبصره : دستگاه پیشنهاد دهنده پرسشنامه راجع به نامگذاری شورای فرهنگ عمومی را تکمیل کرده و برای بررسی ارائه می دهد.


    ماده ۳- پیشنهاد نامگذاری روزها یا هفته ها در جهت اهداف مندرج در ماده یک و دارای یکی از چند خصوصیات زیر می باشد:
    الف ) متناسب با وظایف اصلی دستگاه پیشنهاد دهنده
    ب ) اشاعه دهنده مبانی فکری انقلاب اسلامی
    ج ) تبلیغ منطقی و محققانه از دیدگاه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور
    د ) برخورداری از مفهومی روشن و گویا
    هـ) عامل گسترش مبانی نظری و ارزش های اجتماعی و انسانی، و رشد و شکوفائی استعدادهای کشور
    و) عامل تقویت غرور و حمیت ملی و روح وطن دوستی، و عدم ایجاد و روحیه خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانگان
    ز) عدم تشتت در افکار عمومی و وحدت ملی
    ح ) رعایت همزمانی از لحاظ هدف و محتوا و عدم مغایرت با یکدیگر


    ماده ۴- نحوه انتخاب و نامگذاری روزها یا هفته ها از حیث مدت، تکرار و رعایت اولویت ها متناسب با اهمیت موضوع


    ماده ۵- به منظور رعایت تفاهم بین المللی درنامگذاری های روزها و هفته ها،‌ توجه به نام گذاری های اسلامی بین الملل ومنطقه ای


    ماده ۶- فراهم کردن رمینه های مناسب تبلیغی و طرح ها و برنامه های لازم برای معرفی روز و یا هفته نام گذاری شده توسط دستگاه پیشنهاد دهنده و دستگاه های تبلیغی کشور


    تبصره : با توجه به این ضوابط، روزها یا هفته های نامگذاری شده مجدداً‌ بررسی و اصلاح می شود.


    ماده ۷- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند در هرمورد که لازم بداند گزارش عملکرد و هزینه های انجام شده برای برگزاری روزها یا هفته ها را از دستگاه های اجرایی درخواست و پس از بررسی، درصورتیکه آن را متناسب با اهداف این آئین نامه نداند موضوع را برای تجدید نظر روز یا هفته نامگذاری شده به شورای فرهنگ عمومی گزارش دهد.


    ماده ۸- از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه وزارتخانه ها،نهادها و موسساتی که به نوعی دارای روز یا هفته مشخص هستند، ظرف مدت سه ماه مراتب را برای بازنگری و تهیه تقویم نامگذاری به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارسال میدارند.

     


     1. ارسال نظر  1. خبرنامه
   جهت اطلاع از به روز شدن مجله اطلاعات خود را وارد نماييد .

   پایگاه اطلاع رسانی حورا ساده ماده مستر چنگال انجمن سلامت ایران مجله ایرانی انجمن بیان با حجاب سبک زندگی بچه شیعه ها کودک و مادر عمار کلیپ مجتمع نیکوکاری رعد خانواده سرآمد بلاغ سمن فروشگاه اینترنتی محصولات حجاب سلام نو علوم اجتماعی خبر اقتصادی وبلاگ نیوز تعامل تصویر دل چی بپزم؟ ایران زنان به دخت راز۵۷