گزیده دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور با مقام معظم رهبری
پرینت گرفته شده از :
http://www.dokhtiran.com/tv/1393_02/003220.php